A poem in Hebrew

I wrote this one a whlie ago, and finally got the patience to type it up. Enjoy.


×”
פלילה בתפילה

למדתי הדיקדוק האמיתי
השאר התלמדתי כמו תינוק מתלמד
ללכת לרוץ לרקוד
וכשאני מתפלל
אני שואל
מה זה להתפלל
הפעל פִלֵל מפלילה, כמו מלחמה
כמו סערת הנשמה
כי כתוב בהתפעל
אולי אני לא רק מדבר אל א
ל
פן מילה חודרת להתחוקק
על לבי כמו שהיא
יכולה לפרוץ העננים
מתחת לכסא הכבוד למקום
שה’ יושב וגם מתמודד
עם עצמו ידו הימינה
באגרוף לכבוש את השמאל אחותה
אז אם אני יוצא מבית הכנסת
עם בגדים קרועים כיסויים
בדם יבש
תדע, שאין לדאוג עלי
רק
התפללתי יותר מדי

Leave a Reply